Pomôžte im

Matky s deťmi v krízovej situácii potrebujú pomoc.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora pomáha adresne, efektívne a dlhodobo.